Vis hele kalenderen

27.09.2016

 • Besøk i Bergen og Os

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Statsråd Solveig Horne (FrP) skal først besøke behandlingsinstitusjonen Betanien BUP V27 i Bergen. Bakgrunnen for besøket er statsrådens arbeid med ein opptrappingsplan som skal redusere vald i nære relasjonar og syte for betre hjelp til barn som er utsette for vald og overgrep. Planen skal lanserast i haust. Deretter skal statsråden besøke Os kommune for å høyre om deira arbeid med barnevern og barn og unge.

  Program, tysdag 27. september:

   

  10.00 - 11.30: Besøke Betanien BUP V27

  Tema: Behandling av unge overgriparar. V27s målgruppe er barn og ungdom som utøver problematisk eller skadeleg seksuell åtferd mot andre barn.
  Stad: Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen

   

  13.00 - 15.00: Besøke Os kommune

  Tema: Kommunens arbeid medbarn og unge og deira familiar, samt barneverntenesten.
  Stad: Kommunehuset i Os, Torggata 7 

  Spørsmål eller ønskje om meir informasjon? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust i Barne- og likestillingsdepartementet på 99 50 19 17.

Til toppen