Vis hele kalenderen

31.01.2014

 • Besøk i Sola og Hå kommune

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Fredag 31. januar besøker statsråd Solveig Horne Sola og Hå kommune. Arbeidet med bosetting vil være et sentralt tema under besøket.

  Statsråden vil møte representanter fra kommuner i Rogaland, for å høre om hvilke utfordringer de støter på i arbeidet med å bosette flyktninger.


  Program:

  Kl: 09:00 Besøk på Stangelandsenteret - Hvilke aktivitet drives her og hva ønsker vi å få til. Tilstede er kommunalsjef for oppvekst Rune Moen og konst. kommunalsjef for levekår Turid Tjora

  10:00 Besøk Sola kommune.
  - Forebygging av ungdomskriminalitet - kommunens erfaring og resultater med SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)
  - Presentasjon av Familiesenteret og kommunens fokus på og tverrfaglige arbeid med tidlig innsats.
  - Utfordring knyttet til bosetting av flyktninger

  12.00 Presentasjon SeeN Prosjektet
  Yrkesrettet introduksjonsprogram for flyktninger med oppholdstillatelse i Norge

  14:00 Besøk ved Hå mottakssenter i Hå kommune

  Media er velkommen til å være med på møtene.
  Ta kontakt for mer informasjon om programmet.

Til toppen