Besøk i Sola og Hå kommune

Fredag 31. januar besøker statsråd Solveig Horne Sola og Hå kommune. Arbeidet med bosetting vil være et sentralt tema under besøket.

Fredag 31. januar besøker statsråd Solveig Horne Sola og Hå kommune. Arbeidet med bosetting vil være et sentralt tema under besøket.

Statsråden vil møte representanter fra kommuner i Rogaland, for å høre om hvilke utfordringer de støter på i arbeidet med å bosette flyktninger.

Program:

Kl: 09:00 Besøk på Stangelandsenteret - Hvilke aktivitet drives her og hva ønsker vi å få til. Tilstede er kommunalsjef for oppvekst Rune Moen og konst. kommunalsjef for levekår Turid Tjora

10:00 Besøk Sola kommune.
- Forebygging av ungdomskriminalitet - kommunens erfaring og resultater med SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)
- Presentasjon av Familiesenteret og kommunens fokus på og tverrfaglige arbeid med tidlig innsats.
- Utfordring knyttet til bosetting av flyktninger

12.00 Presentasjon SeeN Prosjektet
Yrkesrettet introduksjonsprogram for flyktninger med oppholdstillatelse i Norge

14:00 Besøk ved Hå mottakssenter i Hå kommune

Media er velkommen til å være med på møtene.
Ta kontakt for mer informasjon om programmet.

Til toppen