Vis hele kalenderen

23.01.2014

 • Besøk i Tromsø

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Tromsø

  Statsråden skal til Tromsø i flere møter torsdag 23. januar.

  Program for statsrådens besøk i Tromsø

  0900 – 0945  Besøk hos regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.
  Storgata 22

  Generelt om barnevernet og utfordringer, omstillingene i barnevernet, og samarbeidet med Nord-vest Russland om prosjektet Children and Youth At Risk (CYAR).

  1000 – 1045   Besøk hos familievernkontoret i Tromsø, Vestregata 33

  Høykonfliktsaker og andre saker som berører barnevernets arbeidsområde, ved Lars Rostadmo. 

  1100 – 1145   Besøk hos fosterhjemtjenesten i Tromsø, Mellomvegen 40C

  Rett hjem til rett barn, opplæring og formidling av fosterhjem ved leder av fosterhjemtjenesten i Tromsø, Ann Sissel Punsvik og avdelingsdirektør Bente Henriksen. 

  1145 – 1215   Lunsj hos fosterhjemstjenesten                       

  1230 – 1315  Besøk hos Fylkesmannen i Troms, Strandvegen 13

  Nasjonal spredning av Sjumilssteget. Fylkesmannens arbeid med Sjumilssteget, ved seniorrådgiver Eivind Pedersen.

  1330 – 1415  Besøk hos Statens Barnehus, Nerstranda 9

  Barnehusets rolle og oppgaver, ved leder Ståle Luther

  Barn – vold og overgrep ved politimester Ole B. Sæverud. 

  1430 – 1515   Besøk hos Forbrukerrådet, Vestregata 33

  Forbrukerrådets rolle i forbrukerarbeidet, arbeidsoppgavene på regionkontoret, ved regiondirektør Helene Falch.

  Veien videre for forbrukerservice og arbeidet i regionen v/direktør forbrukerservice Ingeborg Flønes.

Til toppen