Røsland møtte EUs brexitforhandler Barnier

EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland møtte brexitforhandler Michel Barnier og deltok på EU-delegasjonens faste morgenmøte under sitt besøk til Brussel 30. oktober.

''
Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

EØS- og EU-minister Marit Berger Røslands besøk til EU-hovedstaden var det første etter at hun ble utnevnt til statsråd 20. oktober. Med på følget til Brussel var også statssekretær Jens Frølich Holte.

Møtet med EUs sjefsforhandler for brexit, Michel Barnier, var en viktig prioritet for statsråden.

– Å ivareta norske interesser i brexit-prosessen er noe av det viktigste regjeringen har på bordet. Det er viktig for Norge å opprettholde vår tette dialog både med EU-siden og med britene for at vi skal kunne sikre norske interesser på best mulig måte etter at Storbritannia har gått ut av EUs indre marked, sier Røsland.

''
På Barniers kontor i Berlaymontbygget. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Storbritannias statsminister Theresa May bekreftet nylig i en samtale med statsminister Erna Solberg at Norge vil få det samme tilbudet vedrørende borgeres rettigheter som det hun i Firenze-talen varslet at hun vil gi EU.

EØS- og EU-ministeren sier Norge holder løpende dialog med Storbritannia om fremtidig samarbeid, men at egne forhandlinger først kan starte når britenes fremtidige avtale med EU er klar.

– Det er i Norges interesse at forhandlingene om Storbritannias uttreden av EU skjer på en ordnet og avtalefestet måte. Det gjelder både selve uttredelsen, en eventuell overgangsordning og de langsiktige fremtidige relasjonene. Løsninger som direkte bører det indre marked i en overgangsordning basert på «status quo» bør omfatte alle landene i EØS-samarbeidet, sier Røsland.

Temasiden Norge og brexit

''
Røsland møtte også generalsekretær Jeppe Tranholm-Mikkelsen i Rådet, for en samtale om både brexit-prosessen og arbeidet blant medlemslandene om å stake kursen for EUs fremtid. Foto: Ane Lunde/UD

Deltok i delegasjonens morgenmøte

Statsråden var invitert til EU-delegasjonens faste morgenmøte i Norges Hus der hun fikk en orientering om status for samarbeidet med EU innen en rekke forskjellige fagfelt.

EU-delegasjonen i Brussel har 34 utsendte fagråder fra de ulike departementene, som alle følger hvert sitt fagfelt i EU tett.

''
Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Røsland var godt fornøyd med den brede gjennomgangen.

– Kontakten med EU-delegasjonen er veldig viktig for meg. Delegasjonen har meget god oversikt over hva som skjer i EU og hvordan dette berører Norge, sier Røsland.

Orientering om EØS-midlene

Røsland møtte ledelsen i Financial Mechanism Office (FMO) for en orientering om arbeidet med EØS-midlene, som Norge finansierer sammen med Efta-partnerne Island og Liechtenstein.

Norge har i dag ferdigforhandlet og signert avtaler med sju av landene som mottar EØS-midler i inneværende periode; Romania, Slovakia, Bulgaria, Malta, Estland, Portugal og Tsjekkia.

''
Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

Statssekretær Jens Frølich Holte reiste etter Brussel-besøket videre til Aten for å undertegne avtalen om EØS-midlene med Hellas. Regjeringen har som ambisjon å signere med resten av mottakerlandene innen nyttår.

Røsland fikk under besøket også en orientering fra ledelsen i EFTA-sekretariatet og EFTASs overvåkingsorgan ESA om arbeidet med EØS-avtalen.

Til toppen