Vis hele kalenderen

01.09.2015

  • Besøke Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Adresse: Oslo

    Besøke direktoratet i høve at kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting er flytta frå IMDi til Bufdir.

Til toppen