Vis hele kalenderen

14.11.2017

  • Besøker No Isolation

    Jan Tore Sanner| regjeringen.no

    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøker til No Isolation.

    No Isolation hjelper mennesker ut av ensomhet og sosial isolasjon. De har utviklet roboten AV1, for barn og unge med langtidssykdom.