Vis hele kalenderen

08.05.2017

  • Besøker politiet i Narvik

    Per-Willy Amundsen| Justis- og beredskapsdepartementet

    Justisministeren møter representanter for politiet i Narvik. Han vil blant annet blir orientert om nærpolitireform og toll- og politisamarbeidet i Ofototen. Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund, 41 28 69 11.