Besøkte Hammerfest med amerikansk delegasjon

Olje- og energiminister Terje Søviknes besøkte fredag Hammerfest sammen med en delegasjon sentrale amerikanske politikere med innenriksminister Ryan Zinke i spissen.

På programmet sto blant annet informasjon om norsk petroleumsforvaltning, dialog om petroleumsvirksomhet i nord og en omvisning på gassanlegget på Melkøya.

I delegasjonen deltok også senatorene John Barrasso, John Cornyn, Steve Daines, Heidi Heitkamp og Lisa Murkowski. Bakgrunnen for besøket er et ønske fra amerikansk side om å få nærmere innsikt i norsk energipolitikk og olje- og gassvirksomheten i Barentshavet.

Statsråd Søviknes med den amerikanske delegasjonen under omvisningen på gassprosessanlegget på Melkøya.

Fra venstre: Chargé d'Affairs Jim DeHart, senatorene John Cornyn, Lisa Murkowski, Heidi Heitkamp, Steve Daines, olje- og energiminister Terje Søviknes, innenriksminister Ryan Zinke, direktør Trude Sundset, Gassnova, senator John Barrasso og ambassadør Kåre Aas. 

- Jeg er stolt over å kunne vise fram hvordan man driver lønnsom og forsvarlig petroleumsvirksomhet i nord. Produksjonen fra Snøhvitfeltet skaper store verdier til fellesskapet. Anlegget på Melkøya alene står for flere hundre arbeidsplasser i Hammerfest, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Fra venstre innenriksminister Ryan Zinke og olje- og energiminister Terje Søviknes.

Fra venstre Innenriksminister Ryan Zinke og olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Under besøket i Hammerfest møtte delegasjonen også varaordfører Marianne Sivertsen Næss.

-Hammerfest er et godt eksempel på hvordan petroleumsaktivitet til havs gir arbeidsplasser og inntekter på land lokalt. Nærmere to tredjedeler av våre uoppdagede ressurser befinner seg i Barentshavet. Oppstarten av Goliat-feltet, den kommende utbyggingen av Castberg og flere funn og lovende blokker viser at potensialet for ytterligere aktivitet i Barentshavet er stort, sier Søviknes. 

 

Til toppen