Besøkte landanlegget på Nyhamna

Tirsdag fikk olje- og energiminister Terje Søviknes se utvidelsesprosjektet på gassbehandlingsanlegget på Nyhamna i Aukra kommune.

Prosjektet "Nyhamna Expansion" på landanlegget vil gi landbasert kompresjon for Ormen Lange-feltet som skal øke utvinningen fra feltet. Prosjektet gjør også anlegget på Nyhamna klart for mottak av gass fra Polarled-røret, som skal frakte gass fra Aasta Hansteen-feltet i slutten av 2018. Senere vil også gass fra Dvalin-feltet fraktes i dette røret. Nyhamna blir med dette et gassknutepunkt for leveranser av gass til Europa og vil kunne levere gass for opptil 22 millioner europeiske hjem.

- Dette er et gigantisk prosjekt, og utbyggingen pågår samtidig som gass fra anlegget dekker over 20 prosent av Storbritannias daglige gassbehov. Hittil har Ormen Lange og Nyhamna bidratt med utrolige 325 milliarder kroner til fellesskapet, og dermed velferden vår. Dette er ingeniørkunst på høyt nivå, sier en imponert olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

Kapasiteten på anlegget er 70 millioner standard kubikkmeter gass per dag. Hver femte kopp te i Storbritannia blir varmet av gass fra Nyhamna som fraktes via Langeled.  I 2017 feirer Shell ti år med produksjon på Nyhamna-anlegget. Det tas sikte på å gjøre Nyhamna Expansion-prosjektet ferdig i høst.

- Utbyggingsprosjektet har gitt store ringvirkninger både for lokalsamfunnet på Aukra og i hele Romsdalsregionen. Norskandelen i utbyggingsprosjektet er høy, og et stort antall leverandørbedrifter i regionen har fått viktige kontrakter. Nå ser vi frem til nye tiår med stor verdiskaping fra Nyhamna, sier Søviknes.

Fra venstre: Rich Denny, oppstrømsdirektør i Shell, statsråd Terje Søviknes, Jan Arve Haugan, adm. direktør i Kværner, Tor Arnesen, adm. direktør i Shell og Lars Eide, prosjektdirektør for Nyhamna Expansion hos Kværner (foto: OED).

Til toppen