Besøkte Maria-feltet i Norskehavet

Tirsdag fikk statsråd Søviknes komme om bord i boreriggen Deepsea Stavanger som ligger på Maria-feltet i Norskehavet.

Alle foto: Wintershall

Besøket gikk til boreriggen Deepsea Stavanger som for tiden ligger på Maria-feltet. Maria er et olje- og gassfelt på om lag 300 meters vanndyp på Haltenbanken i Norskehavet. Utvinnbare ressurser, hovedsakelig olje, er om lag 180 mill. fat oljeekvivalenter.

Det ble en flott dag for olje- og energiminister Terje Søviknes (i midten) og representantene fra operatør WIntershall, Bernd Schrimpf og Mario Mehren (til høyre),  i Norskehavet tirsdag.

Maria-utbyggingen er et viktig prosjekt i Norskehavet som sikrer økt aktivitet på Haltenbanken, samt at eksisterende infrastruktur tas i bruk. Maria er et solid prosjekt og jeg er svært fornøyd med interessen Wintershall viser for norsk sokkel, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Feltet skal bygges ut med et undervannsanlegg som knyttes til tre vertsplattformer.  Investeringene i Maria er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner. Flere kontrakter er allerede tildelt, blant annet undervannsproduksjonsanlegg til FMC Kongsberg og kontrakten for rørlegging og undervannskonstruksjon til Subsea 7. Havbunnsrammer og rørledninger ble installert på Haltenbanken i august 2016.

 Les mer om Maria.

Utlysning TFO 2017

Under besøket offentliggjorde statsråd Søviknes utlysningen av TFO 2017. I TFO 2017 er det foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 87 blokker. Av disse ligger 34 i Norskehavet og 53 i Barentshavet. 

- Å tilby oljeselskapene nye letemuligheter i et forutsigbart og høyt tempo er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk. Utvidelsen av TFO-området for TFO 2017 er den nest største noen gang og den største som har vært i Barentshavet. Dette er avgjørende for god ressursforvaltning og utvidelsen vil bidra til økt sysselsetting, aktivitet og verdiskaping fra våre havområder, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Til toppen