Historisk arkiv

Besøkte Øvelse TYR

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- For Forsvarets del blir TYR en god og viktig oppfølging av de erfaringer vi gjorde under kontra-terror øvelsen Gemini i mai i år, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Garden bistår politiet med væpnet vakthold rundt UtenriksdeepartementetGarden bistår politiet med væpnet vakthold rundt Utenriksdeepartementet
Garden bistår politiet med væpnet vakthold rundt Utenriksdepartementet (Lars Magne Hovtun, Forsvaret)

Øvelsen er politiets årlige nasjonale øvelse som skal bedre krisehåndteringsevnen til politiet og samvirkende aktører. Årets øvelse er politiets første store samvirkeøvelse siden terrorangrepene 22. juli, og det skal trenes spesielt på anti- og kontraterroroperasjoner.

Forsvaret deltar med Garden, Heimevernet og spesialstyrkene, helikopter, luftovervåkingssenter, kampfly, i tillegg til krisestaber i departementet, Forsvarsstab og Forsvarets operative hovedkvarter.

Beredskapstroppen aksjonerer tirsdag morgen
Beredskapstroppen aksjonerer tirsdag morgen (Politiet/Torgny Alstad)

- Når Forsvaret skal yte håndhevelsesbistand til politiet er det viktig at de styrker som stilles til disposisjon er av rett kapasitet og godt trent for oppgaven, forteller forsvarsministeren.

- Terrorangrepene 22. juli i fjor var en kraftig påminner om at vi må ha en robust nasjonal beredskap for å håndtere kriser og katastrofer. Det er politiets oppgave å ivareta sikkerheten internt landet, og da er Forsvaret i en bistandsrolle. Det er viktig å opprettholde et tydelig skille mellom politiets og Forsvarets ansvarsområder.

Videre poengterer hun at Forsvaret har en rekke relevante ressurser og spesialkompetanse som kan bistå politiet ved behov, og derfor er det svært viktig at Politiet kjenner til hvilke kapasiteter Forsvaret kan stille med og at Forsvaret og politiet trener jevnlig sammen.

-Forsvaret og politiet har et godt samarbeid, og det er viktig å fortsette å videreutvikle samtrening og samarbeidsrutiner, avslutter forsvarsministeren.

Her kan du se bilder fra øvelsen: https://www.flickr.com/photos/ovelsetyr/