Bestandsmål for ulv er ikke nådd

Tall fra Rovdata viser at ulvebestanden sist vinter har vært mindre enn bestandsmålet. Fra 2010 har ulvebestanden i Norge vært eksakt på størrelse med bestandsmålet om tre helnorske valpekull årlig innenfor ulvesonen.

-Vi skal årlig forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mulig. Dette har vi lyktes godt med de senere år, men det er samtidig svært krevende viltforvaltning, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Nye tall fra Rovdata

En ny rapport fra Rovdata viser at det bare ble født to helnorske valpekull i ulvesonen i 2014. Sist vinter har den helnorske delen av den skandinaviske ulvebestanden dermed vært mindre enn bestandsmålet.

-Rapporten fra Rovdata gir oss viktig kunnskap som skal legges til grunn for videre vurderinger i forvaltningen av ulvebestanden. Detaljert kunnskap om bestandens tilstand er helt avgjørende for å ha det nødvendige presisjonsnivået i forvaltningen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Myndighet

Et resultat av siste års bestandsutvikling er at rovviltnemndene innenfor ulvesonen ikke lenger har myndighet til å beslutte eventuell lisens- og skadefelling av ulv. I tilfeller der bestandsmålet ikke er nådd er det Miljødirektoratet som skal gjøre slike vurderinger.

Les Rovdata sin nyhetssak her

Ulv i naturen
En ny rapport fra Rovdata viser at det ble født to helnorske ulvekull innenfor ulvesonen i 2014. Det betyr at ulvebestanden sist vinter ligger et valpekull under bestandsmålet som er fastsatt av Stortinget. Foto: viltkamera.nina.no
Til toppen