Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Beste tømmerpris siden 2008

Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i 1. kvartal 2018, som innebærer en nedgang på 141 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner, som er en økning på 8 prosent fra året før.

− Dette er gode tal for skogbruket. Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Tømmerbil.
Skogeierne oppnådde de beste tømmerprisene på ti år i 1. kvartal 2018. I gjennomsnitt fikk de 395 kroner per kubikkmeter, 14 prosent mer enn i samme kvartal året før. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Massevirkeprisen økte med 25 prosent

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 395 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i 1. kvartal 2018. Det er 48 kroner mer enn i samme kvartal 2017. 

Skogen utgjør 43 prosent av Norges landareal og skogressursene er en viktig fornybar ressurs, som bidrar til verdiskapning lokalt, regionalt og nasjonalt. De siste årene har det blitt avvirket 8-9 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Dette utgjør en førstehåndsverdi på ca. 3 milliarder kroner. Gjennom verdikjeden har tømmeret og treprodukter en produksjonsverdi på ca. 40 milliarder eller 0,5 prosent av den totale verdiskapningen i Norge.

Tømmer.
De siste årene har det blitt avvirket 8-9 millioner kubikkmeter tømmer årlig. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Til toppen