Betydelig satsing på landbruk hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har lagt fram sin årsrapport for 2014. Satsing på landbruk utgjorde en betydelig andel av Innovasjon Norges oppdrag i 2014.

Norge har stor landbruksfaglig kompetanse og derfor konkurransefortrinn og forutsetninger som gir grunnlag for ny vekst innen for matproduksjon og bioøkonomi, skriver Innovasjon Norge i sin årsrapport.      

30 prosent av Innovasjon Norges oppdrag gikk til landbruk i 2014

Landbruk er et eget oppdrag og en stor og viktig sektor for Innovasjon Norge. Innsatsen skal både bidra til utvikling av det tradisjonelle landbruket og til alternativ næringsutvikling. Et innovativt og omstillingsdyktig landbruk er viktig for å sikre tilgang til mat og for å utvikle næringer basert på gårdens ressurser. 

Fra landbruk til bioøkonomi

Landbruket har hatt en høy produktivitetsvekst de siste ti årene sammenliknet med andre næringer. Innovasjon Norge muliggjør raskere omstilling i landbruket, og kobler landbruket til kunnskap om lønnsom forretningsutvikling fra andre konkurranseutsatte næringer. Skognæringen er et eksempel på dette. I 2014 har Innovasjon Norge og Norges forskningsråd administrert skognæringens egen strategiprosess SKOG22 gjennom tett oppfølging med alle deler av næringen. 

Nyskaping og vekst i landbruket

Et annet eksempel på nyskaping og vekst muliggjort av Innovasjon Norge er åtte melkebruk i Nordland, som forbedret sine resultater med 40 prosent etter investering i nytt produksjonsutstyr med finansiering fra Innovasjon Norge. 

Til toppen