Betydningen av Artsobservasjoner 2.0 for forvaltningen

Tale ved lansering av Artsobservasjoner 2.0, Oslo 10. juni 2015. (Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen. 

Torsdag i forrige uke ble det sett liten kålsommerfugl ved Skorva Breivoll i Akershus. Natt til fredag spilte og sang en sivsanger på Hegstadmyra ved Fiskumvannet i Buskerud. Samme dag fløy en vandrefalk over Høyda i Moss i Østfold, like ved Lefdal Elektromarked. Søndag ble det funnet 25 amerikahumleblom ved Mauseidvatnet i Møre og Romsdal. 

Slikt får du vite hvis du går inn på Artsobservasjoner.no. Nettstedet er en naturopplevelse i seg selv. I hvert fall hvis du er glad i naturen og i tillegg har en smule fantasi og innlevelsesevne. 

Da Artsobservasjoner ble lansert i Norge, ble det raskt en kjempesuksess. I dag er det Norges største kunnskapsdugnad om natur. 

Gjennom Artsobservasjoner har vi fått en enestående samling med kunnskap om arter. 

Totalt er over 12,5 millioner observasjoner registrert her. Hver dag registreres det i snitt nesten 5000 observasjoner. Det er utrolig mange. 

Artsobservasjoner er et veldig godt eksempel på frivillig innsats som kommer samfunnet til gode. Mye av dette skyldes det gode samarbeidet med SABIMA og deres medlemsorganisasjoner. 

Alle som ønsker det, kan registrere seg og legge inn sine observasjoner. Det viser hvor enkelt det kan være å gjøre en frivillig innsats for å bedre kunnskapsnivået. 

Artsobservasjoner er i dag - sammen med den svenske Artportalen - en av verdens største leverandører av åpne data om artsmangfold. Både eksperter og vanlige folk samler inn informasjon. En slik form for dugnad har jeg stor sans for. 

En stor takk til alle frivillige som kartlegger og deler av sine store kunnskaper.  

Nå er Artsobservasjoner versjon to-null endelig klar. Den har – etter det jeg har blitt fortalt - blitt både enklere og mer brukervennlig. Jeg håper og tror det fører til enda flere brukere og flere registreringer. 

Artsobservasjoner har blitt en uvurderlig ressurs for forvaltningen. Når vi tar beslutninger som for eksempel kan berøre natur, er god kunnskap en grunnleggende forutsetning. Noe natur er så viktig at vi ønsker å hindre ethvert inngrep. Prioriterte arter er et godt eksempel på dette. 

Informasjon fra Artsobservasjoner som kan få konsekvenser for forvaltningen, kvalitetssikres. Dette er viktig. 

Artsobservasjoner er også svært nyttig i kampen for å bekjempe fremmede arter. Jeg vet at Artsdatabanken -, sammen med forvaltningen - snart setter i gang en kampanje for å få inn flere registreringer av disse artene. 

Artsobservasjoner har med andre ord stor betydning for kunnskapsgrunnlaget som brukes av ulike beslutningstakere i stat og kommune. 

Men fremdeles er det mange kunnskapshull og hvite flekker på kartet.

Jeg ønsker derfor å oppfordre alle som kan til å bidra fremover. Hver nye registrering fører oss et skritt nærmere en fullskala naturkartlegging av Norge. 

Det er syv år siden Artsobservasjoner ble lansert første gang i Norge. Om syv nye år håper jeg vi har minst dobbelt så mange brukere, og dobbelt så mange nye registreringer.

På vegne av regjeringen ønsker jeg alle lykke til med nye og verdifulle registreringer av arter.

Til toppen