Bevilger 3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke kompetansen i lokale og regionale prosesser innen planlegging, kart og geodata.

Tilskuddene er gitt til ulike virksomheter, organisasjoner og faglige nettverk. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på samfunns- og arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven.

Departementet legger stor vekt på at alle som deltar i planprosesser, har tilstrekkelig kunnskap om sine rettigheter, plikter og om hvordan planarbeidet forløper. Dette vil bidra til at kommunene og fylkeskommunene lykkes med god medvirkning i planarbeidet, at planene har god kvalitet og at prosessene går effektivt.

Departementet har også som målsetting å øke den tekniske standarden på slike planer. Dette kan oppnås blant annet ved å utvikle nye elektroniske hjelpemidler i saksframstillingen og å samordne prosessene fra plan til byggesak.

I år har departementet fått 62 søknader fra 51 ulike søkere. Det samlede søknadsbeløpet var på cirka 17 millioner kroner. Alle tall er en merkbar økning fra fjoråret og vitner om stor interesse for ordningen. 30 prosjekter og tiltak har samlet fått tildelt 3,7 millioner kroner.

Disse søkerne har fått tildelt tilskudd i 2018:

 • Norsk Sentrumsutvikling
 • Norsk Bolig- og Byplanforening (BOBY)
 • Træen management AS
 • Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) v/Sekretariatet for etter- og videreutdanning, Forum for utdanning for samfunnsplanlegging og Forum for kommunale planleggere
 • Design og Arkitektur Norge (DogA)
 • Habitat Norge
 • Forum for natur og friluftsliv i Oslo
 • Transportøkonomisk institutt (TØI)
 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)
 • GeoForum nasjonalt
 • GeoForum Hedmark og Oppland
 • GeoForum Finnmark
 • GeoForum Telemark i samarbeid med Østfold og Vestfold
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Oslo Open House 2018
 • Runde Miljøsenter
 • Nettverk for bedre samspill og dataflyt i bygg- og anleggs-prosjekter (BA-nettverket)
 • Norsk kommunalteknisk forening (NKF)
 • Norconsult
 • Geodata
 • Terra Tec AS
 • NOIS brukerforum for GIS i Hedmark og Oppland.
 • NOIS geodatasamarbeid i Nord-Gudbrandsdalen
 • Universell utforming AS

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00