Norge bidrar med 15 millioner kroner til jordskjelvinnsats i Ecuador

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jordskjelvet har fått dramatiske konsekvenser for over én million mennesker i Ecuador. Det haster å få hjelp ut til de rammede områdene og Norge vil bidra med 15 millioner kroner til dette arbeidet, sier utenriksminister Børge Brende.

I tillegg til det pågående søk- og redningsarbeidet er det omfattende behov for husly, vann, mat og annen nødhjelp, etter jordskjelvet som rammet 16. april.

- Myndighetene i Ecuador trenger støtte i det hjelpearbeidet som nå pågår. Folk må få tak over hodet, helsehjelp, rent vann og mat. Vi prioriterer å støtte nødhjelpsinnsats gjennom bistandsorganisasjoner vi allerede samarbeider med, sier utenriksministeren.

Én av partnerne på bakken er Caritas-nettverket. Norges Røde Kors har med støtte fra Utenriksdepartementet et lager med nødhjelpsartikler og vannrenseutstyr i Panama, og står parat til å sende dette til de rammede områdene.

I tillegg støtter Norge allerede FNs nødhjelpsfond Cerf og Røde Kors-føderasjonens nødhjelpsfond (Dref), nettopp for å sette dem i stand til å respondere raskt på akutte katastrofer.