Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge gir 1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet

Norge vil bidra med 1,6 milliarder kroner til Det grønne klimafondet for de kommende fire årene. Takket være økningen i det norske bidraget er målet om ti milliarder dollar nå innen rekkevidde. – Det grønne klimafondet har et stort potensiale og kan bli avgjørende for å oppnå en global klimaavtale i Paris i 2015, sier utenriksminister Børge Brende.

Som følge av budsjettforliket med KrF og Venstre økes bevilgningen til klimafondet til 400 millioner kroner i 2015. Regjeringen vil videreføre dette nivået og kan derfor øke det norske bidraget ytterligere, til totalt 1,6 milliarder kroner for perioden 2015–2018. 

- De globale klimaendringene er én av de største utfordringene vi står overfor i de kommende årene. Målet er at Det grønne klimafondet skal bli en hovedkanal for å finansiere klimatiltak i utviklingsland, både innenfor utslippsreduksjoner og klimatilpasninger. Dette er viktig for å sikre en bærekraftig økonomisk vekst og utvikling i fattige land, som ofte er hardest rammet av klimaendringene, sier utenriksministeren. 

Positiv drahjelp

- Norge arbeider for en klimaavtale i 2015 der alle land deltar. En god påfylling av det grønne fondet, som nå nærmer seg ti milliarder dollar, vil gi positiv drahjelp til forhandlingene. Norge spiller en ledende rolle i klimafinansiering internasjonalt. Men det er et felles globalt ansvar for å mobilisere mer klimafinansiering. Rike land må stå for den største del av klimafinansieringen, men alle land med økonomisk kapasitet må bidra. Mottakerlandene har i tillegg en viktig jobb med å sikre rammebetingelsene som utløser klimainvesteringer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

På fondets første givermøte i november, ble det gitt løfter om til sammen 9,3 milliarder dollar. Flere av de store industrilandene ga løfter om bidrag, deriblant USA med tre milliarder dollar og Japan 1,5 milliard dollar, som først blir fullt ut utløst dersom det samlede bidraget til fondet blir ti milliarder dollar. Det økte norske bidraget vil stimulere andre givere til å bidra med de siste 50 millioner dollar som skal til for å nå målet om ti milliarder dollar. Uten økningen i det norske bidraget ville dette blitt svært vanskelig.

Utenriksministeren har tidligere varslet at arbeidet med klima skal gis økt prioritet i Norges utenriks- og utviklingspolitikk. Norge er en betydelig bidragsyter til finansiering av klimatiltak i utviklingsland, med en årlig støtte på nærmere seks milliarder kroner. I tillegg til støtten til Det grønne klimafondet, støtter regjeringen en rekke andre tiltak for å begrense og redusere utslipp av klimagasser, og for tilpasning til klimaendringer i utviklingsland. Deriblant skogbevaring, tilgang til ren energi, utfasing av fossile subsidier, satsingen på mat- og ernæringssikkerhet, vær- og klimatjenester, landbruksforskning, forebygging av naturkatastrofer og bevaring av naturmangfold.

Til toppen