Bidrar med akutte tiltak i Aten

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

Statssekretær Ingvild Stub i Utenriksdepartementet var i Aten 26. februar i forbindelse med signeringen av to avtaler som gir 4,3 millioner euro fra EØS-midlene til fattigdomsbekjempelse.

Statssekretær Ingvild Stub besøkte et senter for asylsøkere under besøket i Aten. Foto: Konstantinos Skenteris

– Jeg er svært glad for at vi kan hjelpe Aten med akutte tiltak for å bekjempe fattigdom, sa statssekretær Ingvild Stub i Utenriksdepartementet i sin tale.

Talen ble holdt i rådhuset i Aten, hvor de to prosjektavtalene som gir 4,3 millioner euro gjennom EØS-midlene ble signert. Blant dem som var til stede var Atens borgermester George Kaminis.

Benytter EØS-midlene for å hjelpe fattige og utsatte grupper
Midlene er hentet fra EØS-finansieringsordningen, og Norge har sammen med greske myndigheter bestemt at en del av midlene skal gå til nødtiltak for å hjelpe fattige og utsatte grupper i landet.

Les mer om de to prosjektene her.

– Målet vårt er å gi umiddelbar hjelp til dem som er verst rammet av finanskrisen, ved å sørge for at de får dekket grunnleggende behov, sa Stub.

Mange har mistet alt de eide
Stub understreket at Norge er klar over at Hellas har vært gjennom en vanskelig økonomisk innstramningsperiode.

Svært mange mennesker har mistet alt de eide i løpet av krisen. Arbeidsledigheten steg i fjor til nærmere 28 prosent. Selv om det greske finansdepartementet for et par uker siden kunne melde om at økonomien er på vei mot «Greekovery», står fortsatt en fjerdedel av landets befolking i fare for å bli skjøvet ut i fattigdom. Nøden er størst i og rundt Aten by.

Besøkte senter for asylsøkere
Etter signerinsseremonien besøkte Stub et senter for asylsøkere i Aten sentrum som er finansiert av EØS-midlene. Senteret drives av den humanitære organisasjonen Médecins du Monde. På senteret traff hun beboere og møtte sosialarbeidere. Senteret er særlig rettet inn mot sårbare grupper som mindreårige asylsøkere som kommer alene til Hellas.

Hellas har mottatt støtte fra Norge siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. I perioden 2009 til 2014 får Hellas 63,4 millioner euro gjennom EØS-midlene.

Mer informasjon
Les mer om de to nye prosjektavtalene her
Les mer om EØS-midlenes bidrag i Hellas
Les mer om EØS-midlene på Europaportalen

Til toppen