Bidrar til piratbekjempelse

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Som norsk deltaker i EUs sivile treningsprogram EUCAP Nestor, bidrar politioverbetjent Inge Jensen til å styrke lokale myndigheters evne til å bekjempe piratvirksomhet på Afrikas Horn.

– Vi sitter for tiden og planlegger et tre ukers kurs for somaliske politiledere, sier politioverbetjent Inge Jensen. Han deltar i EUs sivile treningsprogram EUCAP Nestor i Djibouti. (Foto: Privat)

Som norsk deltaker i EUs sivile treningsprogram EUCAP Nestor, bidrar politioverbetjent Inge Jensen til å styrke lokale myndigheters evne til å bekjempe piratvirksomhet på Afrikas Horn.

EUCAP Nestor er et regionalt, sivilt forebyggende treningsprogram som skal styrke de maritime kapasitetene til åtte land på Afrikas Horn. Operasjonen er del av EUs omfattende tilnærming til å bekjempe piratvirksomhet i den vestlige delen av Indiahavet og har et mandat på to år. EU har inngått samarbeid med Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, FNs kontor for narkotika og kriminalitet og FNs utviklingsprogram for å gjennomføre operasjonen.

Ekspert på polititaktikk
Politioverbetjent Inge Jensen er Norges utsendte til EUCAP Nestor og har jobbet med operasjonen i Djibouti siden midten av januar 2013. Jensens ekspertisefelt er polititaktikk, og han jobber med tre andre eksperter på politifaglig område fra Frankrike og Tyskland.

– Vi sitter for tiden og planlegger et tre ukers kurs for somaliske politiledere fra Puntland, Somaliland og Sentral-Somalia. Det har ikke blitt gjennomført denne type kurs her tidligere, så det er stor iver for å få gjennomført dette, forteller Inge Jensen.

Han deltar også i planleggingen av et seks måneders kurs for vanlig politi hvor fokus skal være på generelle politioppgaver, med spesialisering innen maritime oppgaver.

– Dette kurset vil bestå av fire måneder på skolebenken, og to måneder med praktisk gjennomføring, sier han.

Bistår også med juridisk rådgivning
I tillegg til kursing av politi, bistår også operasjonen med juridisk rådgivning for dommere, og det vurderes også å gjennomføre kurs for sikkerhetspersonell som beskytter dommerne.

– Dommere har blitt drept på vei til eller fra jobb, og det vurderes derfor å gjennomføre nærbeskyttelseskurs for somalisk politi slik at dommerne kan beskyttes bedre, sier Jensen.

Politioverbetjenten har tidligere arbeidet fire år i andre misjoner, i henholdsvis Libanon, Bosnia, Kosovo og Sudan.

– Jeg trives i et internasjonalt miljø og har i lengre tid ønsket meg til Afrikas Horn. Området er turbulent og veldig interessant sett fra Norge. Å være her nede gir det hele en annen dimensjon, og jeg føler at jeg får med meg mer av det som skjer, forklarer Jensen.

En forebyggende misjon
Eucap Nestor utfyller den militære Operasjon Atalanta, hvor Norge deltok med fregatten KNM Fridtjof Nansen. EUCAP Nestor utfyller også EUs treningsmisjon i Somalia, EUTM Somalia.

– Mens Operasjon Atalanta har som formål å stoppe piratvirksomhet direkte, enten ved å avskrekke eller ved å gripe inn der piratangrep var i ferd med å skje, har ikke EUCAP Nestor en slik aktiv komponent, forklarer ambassadesekretær Stian Christensen ved EU-delegasjonen.

EUCAP Nestors misjon er i stedet forebyggende, ved å benytte opplæring for å styrke landenes egne evner til å bekjempe piratvirksomhet.

– Den dagen EUCAP Nestor er gjennomført, er tanken at det ikke lenger skal være behov for Operasjon Atalanta, sier Christensen.

Nært samarbeid med EU
Norges samarbeid med EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området er lite formalisert og uten overgripende avtaler. Samarbeidet er likevel nært. Dette skyldes at det svært ofte er sammenfall av syn og interesser mellom Norge og EU i utenrikspolitiske spørsmål, og at begge parter har gjensidig interesse av samarbeidet.

Norge har så langt deltatt i 13 av EUs militære og sivile operasjoner, hovedsakelig på Balkan, men også i Asia, Midtøsten og Afrika. Les mer om Norges samarbeid med EU på det det forsvars- og sikkerhetspolitiske området.

Til toppen