Norge bidrar i Jemen

I et innlegg i Aftenposten 17. august ønsker Odd Petter Magnussen at Utenriksdepartementet skal støtte Martinestiftelsens forslag om et fredsinitiativ for Jemen.

Situasjonen i Jemen er svært bekymringsfull, og konflikten er komplisert. lkke minst er den humanitære situasjonen prekær. Norge bidrar derfor med betydelig humanitær støtte til det internasjonale hjelpearbeidet, og situasjonen i Jemen tas jevnlig opp i samtaler med sentrale regionale aktører og andre relevante samtalepartnere.

Vi har fra UDs side bred erfaring med å jobbe med freds- og forsoningsinitiativer. Mange av disse innsatsene er blitt gjennomført i samarbeid med norske og internasjonale ikke-statlige aktører. Før vi går inn på nye initiativer gjøres det en grundig analyse av hvilke eksisterende kanaler som finnes, mulige løsninger, hvilke aktører som er aktuelle og hvilken kompetanse og ressurser eventuelle partnere har.

Henvendelsene fra Martinestiftelsen om et eget fredsinitaitiv er grundig vurdert av departementet. Vi har blant annet innhentet informasjon og vurderinger fra eksterne kilder i ulike miljøer knyttet til både det konkrete forslaget om et fredsinitiativ og om de aktørene som foreslås fra stiftelsens side. Vi har i våre vurderinger av forslaget lagt særlig vekt på innspill og analyser fra nøytrale aktører og ekspertise som selv ikke er en del av konflikten i Jemen. Departementet har også vektlagt hensynet til andre pågående fredsinitiativ, inkludert FNs innsats med å tilrettelegge for en varig politisk løsning. Basert på denne vurderingen fant departementet at vi ikke vil engasjere oss i det initiativet stiftelsen foreslår.

Fra norsk side vil vi fortsette å følge situasjonen i Jemen tett og søke å bidra til en politisk løsning gjennom de kanalene vi allerede har for samarbeid og kontakt - først og fremst FN.

Til toppen