Billigere å nettsurfe med mobil i utlandet

1. juli i år vil det igjen bli billigere å bruke mobil på reise i EU-landene. For første gang blir det også en makspris for å surfe på nett med mobil. Fra 1. juli vil prisen for nettsurfing ligge på om lag 25 prosent av dagens priser.

1. juli i år vil det igjen bli billigere å bruke mobil på reise i EU-landene. For første gang blir det også en makspris for å surfe på nett med mobil. Fra 1. juli vil prisen for nettsurfing ligge på om lag 25 prosent av dagens priser.

Europakommisjonen har de siste årene jobbet mye med å redusere prisene på bruk av mobiltelefon i utlandet. Siden 2007 har EU hatt regler som setter pristak på mobilsamtaler og sms sendt i EU/EØS-området, noe som har bidratt til at det har blitt billigere å bruke mobil i utlandet. Også Norge er omfattet av dette regelverket gjennom EØS-avtalen.  

Før påske ble representanter for Rådet og Europaparlamentet enige om nytt regelverk for gjesting i internasjonale mobilnett (roaming) som vil bidra til å redusere prisene på mobilbruk og datatrafikk ytterligere. I tillegg til at det nye regelverket inkluderer prisreduksjon for inn- og utgående mobilsamtaler og sms, blir det for første gang innført pristak på surfing på nett med mobiltelefonen.  Siden 2010 har mobiloperatørene måttet varsle brukeren når hun har surfet på nett for om lag 50 euro, men fra 1. juli i år vil maksprisen per megabyte datatrafikk bli satt til 70 eurocent.

I dag er det ikke noe pristak, men prisen for en megabyte datatrafikk i markedet ligger nå på om lag 20 kroner. Med det nye pristaket vil surfing på nett med mobil for reisende i Europa bli mye billigere – om lag en firedel av dagens priser. Det er gode nyheter for alle som reiser både med jobb og på ferie, sier EU-delegasjonens post- og teleråd Willy Jensen.

Norske myndigheter vil jobbe for at regelverket kan innføres så raskt som mulig også i Norge.

Forbrukeren skal selv kunne velge
I tillegg til pristak på datatrafikk, er det andre nye at man nå innfører tiltak for å øke konkurransen med mål om at man på sikt vil slippe å ha regulerte pristak. Jensen forklarer at forbrukerne fra 2014 selv skal kunne velge hvilken mobiloperatør de vil bruke til roaming når de er i utlandet.

På den måten kan forbrukeren selv undersøke hva som er den beste eller billigste avtalen for roaming og tegne en egen roamingavtale med samme nummer uavhengig av hvilket mobilabonnement man har hjemme, sier Jensen. Hver gang man er på reise, vil telefonen automatisk skifte over til dette roamingabonnementet. I dag er roaming knyttet til mobilabonnementet du har i hjemlandet og du har liten eller ingen kontroll med prisene.

Gradvis prisreduksjon
I henhold til det nye regelverket vil prisene for å ringe og surfe på nett bli gradvis redusert de nærmeste årene:

  • Fra juli 2012 vil pristaket være 29 eurocent i minuttet for å ringe, 8 eurocent i minuttet for å motta samtale, 9 eurocent for å sende en sms og 70 eurocent per megabyte datatrafikk
  • Fra juli 2013 vil pristaket være 24 eurocent per minutt for å ringe, 7 eurocent for å motta en samtale, 8 eurcent per sms, og 45 eurocent per megabyte datatrafikk
  • Fra juli 2014 vil pristaket for telefonsamtaler være 19 eurocent per minutt, 5 eurocent for å motta en samtale, 6 eurocent per sms og 20 eurocent per nedlastet megabyte.

Avtalen må formelt godkjennes av både medlemslandene i Rådet og Europaparlamentet før det formelt kan tre i kraft. Det er lagt opp til at Europaparlamentet vil godkjenne avtalen i mai og Rådet i juni, slik at regelverket kan tre i kraft fra 1. juli.

Les mer på Europakommisjonens nettsider.

Til toppen