Historisk arkiv

Bioenergi viktig for utvikling i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bioenergi: Småskala produksjon av bioenergi kan spille en viktig rolle for landsbyutviklingen i fattige land, viser en ny studie fra FAO-FNs mat- og jordbruksorganisasjon.

Bioenergi: Småskala produksjon av bioenergi kan spille en viktig rolle for landsbyutviklingen i fattige land, viser en ny studie fra FAO-FNs mat- og jordbruksorganisasjon. 

Rapporten ”Small Scale Bioenergy Initiatives: Brief Description and Preliminary Lessons on Livelihood Impacts from Case Studies in Latin America, Asia and Africa” analyserer effektene av småskala bioenergisatsinger på landsbygda. I studiet inngår 15 prosjekter i 12 land i Latinamerika, Afrika og Asia, som har tatt i bruk en mengde ulike teknologier, fra gjenvinning av vegetabilsk olje i Peru til energiproduskjon av veksten jathropa i India.  

Noen av de potensielle fordelene med bioenrgi som fremheves i FAO-rapporten er:

  • ressurseffektivitet ved bruk av avfall, som ellers ville blitt brent eller råtnet
  • produksjon av biprodukter som billig gjødsel ved biogassfremstilling
  • muligheter til å produsere mat og brensel samtidig gjennom vekselbruk
  • generering av finansiell kapital ved bruk av marginale jordbruksområder
      Bioenergi: Jordbruksarbeidere i uland. Foto: FAO
Bioenergi: Småskala produksjon av bioenergi kan spille en viktig rolle for landsbyutviklingen i fattige land.
Foto: FAO

Bioenergi: I følge en ny studie fra FAO-FNs mat- og jordbruksorganisasjon, kan bioenergi når den produseres i liten skala lokalt spille en viktig rolle for landsbyutviklingen i fattige land.

 

Til toppen