Revidert nasjonalbudsjett 2015:

Biogass i fylkeskommunal kollektivtransport med buss: 20 millioner kroner til ny tilskuddsordning

- Bruk av biogass som drivstoff er et klimatiltak som kan bidra til nasjonale utslippsreduksjoner mot 2020 og til målet om at Norge skal omstille seg til et lavutslippssamfunn i 2050.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett til en ny og midlertidig tilskuddsordning. Ordningen skal stimulere til bruk av biogass i fylkeskommunal kollektivtrafikk med buss.

Tilskuddsordningen gjelder trafikk som er eller vil bli omfattet av avtaler med fylkeskommunene om kjøp av transporttjenester.

Ordningen administreres av Samferdselsdepartementet og gjelder fra 1. juli 2015. Samferdselsdepartementet vil utarbeide nærmere retningslinjer. 

Budsjettdokumenter

Til toppen