Biomasseprofil i Bremnes-modellen er fastsatt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. juni 2016 forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett. Det ble også varslet om at det med det første "kunne bli enkelte justeringer i biomasseprofilen, etter en dialog med næringsorganisasjonene. Den samme profilen vil bli gjeldende for hele landet."

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endelig biomasseprofil gjennom en forskriftsendring, samtidig som Fiskeridirektoratet har utlyst tilbudet om prøveordningen; se mer på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

Forskrift om endring av forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett