Birger Vikøren midlertidig ansatt som SSB-direktør

Birger Vikøren er i dag midlertidig ansatt som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB) for en periode på seks måneder fra og med 23. november 2017.

Vikøren kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank. Han har tidligere vært direktør i avdeling for pengepolitikk og nestleder i avdeling for finansiell stabilitet samme sted, samt administrerende direktør i Statens finansfond.

Vikøren har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1986) hvor han også tok doktorgrad i samfunnsøkonomi (1994).

Finansdepartementet vil lyse ut åremålsstillingen som administrerende direktør i SSB i god tid før Vikørens tilsettingsperiode opphører.

Til toppen