Birkelandsjubileet

Statsminister Erna Solbergs tale på åpningen av bærekraftskonferansen "Facing the Future Together" i forbindelse med Birkelandsjubileet  i Universitetets Aula i Oslo, 14. juni 2017.

Sjekkes mot fremføring

Tusen takk for invitasjonen.

Jeg er veldig glad for å være her.

For å feire Kristian Birkeland.

Han var:

  • en fremragende og utholdende vitenskapsmann,
  • han la grunnlaget for et norsk industrieventyr og
  • han bidro til at millioner ble reddet fra hungersnød.

Nå står Norge overfor store endringer. Da kreves det nettopp at forskningen og næringslivet finner sammen – og tar med seg ungdommen.

Da trenger vi – også i dag - pionèrer som Kristian Birkeland.

Endringene er store.

Norge har vært utsatt for et oljeprissjokk: Det alvorligste oljeprisfallet på 30 år.

Det har skapt usikkerhet for mange familier.

Jobb til flere er regjeringens viktigste jobb.

Vi ser positive tegn fremover, men omstillingen er ikke over.

Viktige utviklingstrekk vil sette oss på prøve i årene som kommer. Jeg skal nevne tre.

For det første, digitalisering.

Nye produksjonsmåter, nye produkter, nye verdikjeder og nye forretningsmodeller.

For det andre, globalisering.

Økt internasjonal konkurranse, mens handelssamarbeid under press.

Samtidig kan ny teknologi gi reindustrialisering av vestlige land.

Til sist og ikke minst, klimapolitikken skjerpes verden rundt.

Det betyr skjerpede virkemidler og utfordringer for mange næringer.

Samtidig gir det nye muligheter for andre virksomheter.

Disse utfordringene skal vi møte med en politikk som jeg vil oppsummere i tre ord: grønn, smart og nyskapende.

Grønn betyr konkurransekraft i et lavutslippssamfunn.

Smart fordi kunnskapsbaserte arbeidsplasser med høy lønnsomhet er nødvendig for å bære vårt velferdsnivå.

Nyskapende fordi vi står foran en stor omstilling som krever at vi skaper mange nye arbeidsplasser

Først - Grønnere.

Vi har gode forutsetninger i Norge.

Regjeringen bidrar med tiltak:

  • Gjennom Enova bidrar vi til grønt skifte og vi har økt innsatsen med 2,7 milliarder mer i 2018 enn i 2013.
  • Vi har innført et grønt skatteskift – for at det skal bli billigere å skape verdier og dyrere å forurense.
  • Samtidig satser vi på klimateknologi og på miljøvennlig transport.

Næringslivet – slik som Yara bidrar også:

Dere er et ambisiøst selskap som driver nyskaping og grønn teknologi innenfor de forretningsområdene hvor dere er etablert.

Men dere er også dristige og tenker nytt. Nå er Yara, i samarbeid med Kongsberg Gruppen, i front i den teknologiske revolusjon innen sjøtransport. Ny teknologi, basert på elektrisitet eller hydrogen, vil kunne gjøre sjøtransporten utslippsfri på sikt.

Det er ikke bare grønt, men smart.

Og det er nummer to - Smartere.

Kompetanse er nøkkelen. For Norge kan aldri være billigst, vi må være smartest.

Derfor satser vi så tungt på skole, kunnskap og forskning.

Vi har satt i gang en målrettet realfagsstrategi i skolen og vi har økt timetallet i naturfag.

Samtidig gjør vi en rekke tiltak for å heve kompetansen hos lærerne.

Også innen høyere utdanning og forskning satser vi.

Flere nye studieplasser i teknologifag er opprettet.

Vi begynte med å legge fram en langtidsplan for forskning og har fulgt opp med 2,2 milliarder kroner i økte bevilgninger i perioden 2015-2017.

Målet om å bevilge 1 prosent av BNP til forskning og utvikling over statsbudsjettet er nådd.

Vi må forske mer for å bidra til mer nyskaping som er mitt tredje hovedpoeng.

Mer nyskapende.

Vi må bli mer nyskapende fordi vi står foran en stor omstilling som krever at vi får fram mange nye arbeidsplasser.

Vi har satset over 3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Dette er via SkatteFUNN, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Innovasjon skjer ikke bare hos gründere og i nyetableringer, men ofte innen etablerte bedrifter – som Yara. Kanskje er «den neste Birkeland» en som allerede er ansatt i Yara?

Avslutningsvis, den beste måten å feire Birkeland på - er at vi i hans ånd utvikler nye ideer og teknologier som kan bidra til grønn næringsutvikling og arbeidsplasser.

Derfor er den prisen jeg nå skal dele ut så viktig.

Birkelandsprisen deles hvert år ut for et eksepsjonelt doktorgradsarbeid i Kristian Birkelands ånd.

Utfordringene og mulighetene er like store i vår tid som de var for samfunn og akademia for 100 år siden.

Birkelandsprisens komite legger derfor i sin vurdering stor vekt på arbeid som bidrar til teknologiske gjennombrudd og ny innovasjon.

Dette er en ypperlig komite og jeg er sikker på at de har gjort et ypperlig valg. Men jeg skal tilstå at da jeg forsøkte å lese meg opp på prisvinnerens område, traff jeg på mine egne begrensninger innen realfagene.

Men Maarten Beerepoot har altså lagt til rette for gjennombrudd i forskningen ved å utvikle nye modeller og innovative metoder for beregning i datamaskiner. Dette er modeller som kan brukes av andre forskere for å studere svært komplekse systemer med mange elementer.

De teoretiske beregningene han har laget kan f.eks. brukes til

  • å forutsi effekter av legemidler i kroppen
  • til å lære mer om hvordan forurensinger påvirker liv
  • eller for å utvikle nye materialer med gode egenskaper

Det er med stor glede jeg ber Maarten Beerenpot komme opp for å ta imot Birkelandsprisen 2017.

Gratulerer, Maarten!

Til toppen