Bistand ved styrevalg i statlige selskaper

Nærings- og fiskeridepartementet har inngått en rammeavtale om bistand i departementets arbeid med styrevalg i selskaper der staten er eier.

Avtalen er inngått med Kinderstiff Consulting og Delphi Consulting. Arbeidet vil hovedsakelig bestå av identifisering og vurderinger av kandidater til styrene på bakgrunn av allerede utformede kompetansebeskrivelser. I enkelte tilfeller vil arbeidet også kunne bestå i å vurdere styrene i lys av de enkelte selskapenes utfordringer, samt i å identifisere kompetansebehov og utarbeide kompetansebeskrivelser for kandidater i samarbeid med departementet.

Det er inngått to delkontrakter. Kinderstiff Consulting vil bistå med rekruttering av styremedlemmer til selskaper med forretningsmessige mål. Delphi Consulting vil bistå med rekruttering av styremedlemmer til selskaper med sektorpolitiske mål.

Næring- og fiskeridepartementet har opsjon til å forlenge avtalene. De kan forlenges med et år av gangen, med inntil tre år. Andre departementer vil kunne bruke avtalen ved behov.

Til toppen