Feil om klimabistand

Klassekampen kom i fredagens utgave i skade for å påstå at regjeringen i budsjettet for neste år halverer støtten til fornybar energi i utviklingsland. Det stemmer ikke.

Selv i enkrevende tid for norsk økonomi har regjeringen prioritert å bevilge én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) til bistand. På grunn av utviklingen i norsk økonomi innebærer det et nedtrekk på 1,1 milliard kroner for neste år. For å møte utfordringene knyttet til covid-19-pandemien styrkes helseposten med en halv milliard kroner, i tillegg til de 740 millioner kronene dette arbeidet har blitt styrket med våren 2020. Utdanningssatsingen videreføres på samme høye nivå. Det samme gjør investeringene i likestilling. Posten for fornybar energi får et mindre kutt på 73 millioner kroner. Selv med denne omdisponeringen har regjeringen gjort en betydelig innsats for fornybar energi i utviklingsland.

Vi vil fortsatt bruke inntil 300 millioner kroner til nysatsingen på garantier for investeringer i fornybar energi i 2021, noe som har potensial til å mobilisere mye privat kapital til sektoren.

Nesten 1,7 milliard friske bistandskroner er satt av til Norfund i 2021, som nå har en totalportefølje på 24,9 milliarder kroner. Halvparten av dette skal over tid investeres i fornybar energi i utviklingsland. Samlet har Norfund nå investeringer på mer enn ti milliarder kroner i fornybar energi. Norfunds samlede investeringer i fornybar energi i utviklingsland er nå høyere enn noensinne.

Samtidig har regjeringen doblet investeringen i Det grønne klimafondet til 800 millioner kroner årlig. Om lag 40 prosent av dette går til investeringer i fornybar energi.

I tillegg går over en halv milliard kroner til ren energi gjennom Norges bidrag til de multilaterale utviklingsbankene. Summen og helheten i Norges bevilgninger til fornybar energi i utviklingsland er altså på et meget høyt nivå.

I tillegg er regjeringen opptatt av å sette av de store midlene som trengs for å løse klimakrisen i arbeid. Derfor vil vi utrede et eget klimafond, som skal investere i fornybar energi i utviklingsland. Et slikt fond vil kunne mobilisere betydelig privat kapital til fornybarinvesteringer. En målsetting for fondet blir å bidra til at fornybar energi-investeringer bidrar til skrinlegging av planer om å bygge kullkraft. Dette kan bli det største klimainitiativet i utviklingspolitikken siden klima- og skogsatsingen ble lansert.