Utdanning for utvikling med NHH og Unicef

– Næringslivet må være med i kampen mot fattigdom og kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Utviklingsmålene vi har satt oss kan ikke nås uten verdiene og ideene som skapes i privat sektor, sa statssekretær Hans Brattskar da han innledet på NHHs bistandskonferanse i Bergen 31. oktober.

Utdanning er en hovedsatsing i budsjettet. Fredag deltok statssekretær Hans Brattskar på Norges Handelshøyskoles bistandskonferanse. – Næringslivet må være med i kampen mot fattigdom og kampen for grunnleggende menneskerettigheter. Utviklingsmålene vi har satt oss kan ikke nås uten verdiene og ideene som skapes i privat sektor, sa Brattskar i sin tale.

NHH Aid – den studentdrevne bistandsorganisasjonen til Norges Handelshøyskole - markerte fredag 31. oktober at de har rundet ti millioner kroner i sin innsamlingsaksjon for Unicefs prosjekt «Schools for Africa» i Malawi og Eritrea. I mer enn ti år har NHHs førsteårstudenter engasjert seg til inntekt for Unicefs utdanningsarbeid. Bare i år har studentene samlet inn nesten en million kroner. NHH sekonderer hvert år også studenter til Unicef Norge, der de arbeider både ved hovedkontoret og i felt.  

Statssekretær Hans Brattskar på NHHs bistandskonferanse i Bergen
Statssekretær Hans Brattskar på NHHs bistandskonferanse i Bergen: - Næringslivet må om bord. (Foto: Jie Zhang, NHH)

Statssekretær Hans Brattskar deltok på markeringen under NHHs bistandskonferanse 2014, som i år særlig rettet søkelyset mot næringslivets samfunnsansvar. I sitt innlegg trakk Brattskar frem hovedprioriteringene i regjeringens satsing på utdanning for utvikling og vektla betydningen av å ha næringslivet om bord i arbeidet med å sikre barns rett til utdanning.

- Regjeringen har løftet frem utdanning i utenriks- og utviklingspolitikken. I sommer lanserte vi stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling», og oppfølgingen er i full gang, understreket Brattskar, som også forklarte hvorfor utdanning er vektlagt av regjeringen:  - Utdanning skaper utvikling, og er nøkkelen til vekst, næringsutvikling og sysselsetting i alle land. Utdanning bygger også demokrati og er en universell menneskerettighet.

Statssekretærens tale kan i sin helhet leses her.

Andre innledere på konferansen var Sondre Økland, leder av NHH Aid, Bernt G. Apeland, generalsekretær i Unicef, Lars Jacob Tynes Pedersen, førsteamanuensis ved NHH og Katja Nordgaard, konserndirektør og leder av Corporate Affairs i Telenor.

Til toppen