Ny bistandsinstruks trer i kraft i dag

Fra 1. september 2017 er det den nye, forenklede utgaven av bistandsinstruksen som er gjeldende.

Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap.
Statsminister Erna Solberg, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide presenterte regjeringens arbeid for sikkerhet og beredskap. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Regjeringen fastsatte i juni en ny instruks for Forsvarets bistand til politiet.

-  Den nye instruksen er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon. Vi kutter ut en rekke ledd i beslutningskjeden. Det er svært viktig, for i en krisesituasjon må beslutningene tas så raskt som mulig. Jeg har kalt den nye bistandsinstruksen en liten revolusjon. Den vil legge til rette for et enda bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret – ikke minst når det haster som mest, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Den nye bistandsinstruksen innebærer at det tidligere skillet mellom håndhevelsesbistand og alminnelig bistand fjernes. Nå vil alle beslutninger om anmodning og innvilgelse av bistand bli tatt i etatene, som regel hos Forsvarets operative hovedkvarter og i det relevante politidistriktet eller Politidirektoratet. Departementene utøver en reaktiv styringsrett.

Enkelt og effektivt

– Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte. Derfor er det viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt om beredskap. Rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret skal være enkle og effektive, samtidig som det må være rutiner for politisk styring og kvalitetssikring. Det sikrer denne instruksen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det er politimesteren som vurderer behovet for støtte fra Forsvaret. Ansvarlig politimester vurderer hvilke kapasiteter som er mest formålstjenlig å bruke i en gitt situasjon.

Les bistandsinstruksen her

Til toppen