Bjarte Rambjør Heide blir direktør i Artsdatabanken

Heide er 46 år og kommer fra Miljødirektoratet der han de siste årene har vært seksjonsleder med ansvar for temaer som fremmede organismer, truede arter, genmodifiserte organismer, genetiske ressurser og klimanaturmangfold.

Heide er utdannet cand. scient. ved Norges Landbrukshøgskole, naturvitenskapelige fag. Forut for dette gikk han på Høgskolen i Hedmark og var Høgskolekandidat i bioteknologi.

Portrettbilde
Bjarte Rambjør Foto: Jørn Fremstad, Miljødirektoratet

11 personer søkte stillingen som direktør i Artsdatabanken. Direktøren ansettes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Artsdatabankens styre. Direktøren ansettes på åremål.

- Vi er veldig fornøyd med at vi fikk mange gode søkere til denne stillingen og er trygge på at Heide er rett person til jobben. Vi ser frem til et godt samarbeid med Heide og ønsker ham lykke til med å videreutvikle landets kunnskapsbank for naturmangfold, sier styreleder for Artsdatabanken, Bror Yngve Rahm.

Tiltredelsesdato for den nye direktøren blir 1. januar 2021.

Kontakt:
Bror Yngve Rahm
styreleder, Artsdatabanken
Tlf.: 93 06 35 93