Historisk arkiv

Bjørn-Inge Larsen ny departementsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Bjørn-Inge Larsen er fredag 26. oktober utnevnt av Kongen i statsråd til departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bjørn-Inge Larsen kommer fra stilling som helsedirektør og leder av Helsedirektoratet. Larsen slutter umiddelbart i sin stilling som helsedirektør og fristilles til arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet.

Bjørn-Inge Larsen har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1986. Han har tilleggsutdanning i bedriftsøkonomi fra Handelshøyskolen BI og mastergrader i samfunnsmedisin og i økonomi fra University of California, Berkeley. Bjørn-Inge Larsen har jobbet som lege i ulike stillinger, blant annet som fylkeslege i henholdsvis Finnmark og Vestfold.

Larsen ble i 2000 konstituert som assisterende direktør i Statens helsetilsyn. Fra 2001 har han vært helsedirektør og leder av Sosial- og helsedirektoratet, senere Helsedirektoratet. Larsen har deltatt i en rekke styrer, råd og utvalg både nasjonalt og internasjonalt og har også bred erfaring fra internasjonalt samarbeid og med helseberedskap og krisehåndtering.

Bjørn-Inge Larsen tiltrer stillingen som departementsråd etter nærmere avtale med Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen