Blaafarveverket mottar 50 000 kroner i gaveforsterkning

Kulturdepartementet tildeler et tilskudd på 50.000 kroner i gaveforsterkning til Blaafarveverket i Buskerud. Tilskuddet er basert på en pengegave på 200 000 kroner fra Stiftelsen Uni.

Gaven skal gå til utvikling av attraksjonene ved Koboltgruvene.

Blaafarveverket er et museum basert på kunst, kultur og industrihistorie og mottar driftstilskudd på 9,8 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2017.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

Kontaktperson: Administrerende direktør Tone Sinding Steinsvik, tlf. 971 62 771.

Til toppen