Blåfjelldal på FNs skogforum i New York

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal deltok onsdag 13. mai på høynivådelen av den ellevte sesjonen av FNs skogforum i New York.

Statssekretæren la i sitt innlegg vekt på nødvendigheten av å fremme bærekraftig skogforvaltning globalt for å redusere avskoging og forringelse av skog. Skogforumet kan bidra til det, men det er behov for å forbedre og effektivisere arbeidet i forumet. Det er mange skogrelaterte prosesser og initiativer i FN-systemet og utenfor, og det er nødvendig å sikre samarbeid med disse. Samarbeidet i Collaborative Partnership on Forests kan være en god mulighet for å sikre bedre samarbeid mellom de ulike organisasjonene og prosessene. 

Den ellevte sesjonen av FNs skogforum avsluttes denne uken, og skal fatte en beslutning om på hvilken måte samarbeidet om bærekraftig skogforvaltning i FN skal videreføres. 

FNs skogforum (UNFF) er et forum for globalt samarbeid om bærekraftig skogforvaltning. Forumet ble opprettet i 2000. Dette forumet har bidratt til å utvikle en felles forståelse globalt av bærekraftig skogforvaltning. Forumet er del av en overbygning som kalles the International Arrangement on Forests (IAF). IAF består av medlemslandene i UNFF, UNFF sekretariatet og Collaborative Partnership on Forests (CPF). 

Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen