Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ble inspirert av Danmarks arbeid med innovasjon

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ser til Danmark når hun og resten av regjeringen starter arbeidet med å utforme en politikk for innovasjon i offentlig sektor.

Statsråden og resten av politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært på to dagers studietur i København for å høre om hvordan danskene jobber med innovasjon.

– Jeg er imponert over hva de har fått til i Danmark, og ser at vi har mye å lære av våre naboland. Vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt, sier Mæland.

Inspirerende møte med innovasjonsministeren

Mæland møtte blant annet den danske innovasjonsministeren, Sophie Løhde (V). Dette er en nyopprettet ministerpost i Finansdepartementet.

Innovasjonsminister Sophie Løhde og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
Innovasjonsminister Sophie Løhde (t.v.) og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

– Det var et veldig interessant møte. Vi fikk et klart inntrykk av at kommunereformen i Danmark har gitt et bra grunnlag for å jobbe med innovasjon. Ved å samle fagmiljøene og styrke dem, får man større innovasjonskraft, sier Mæland.

Danmark har nå 98 kommuner og fem regioner.

Som i Norge, er danskene også opptatt av å se stat, region og kommune i sammenheng. De er opptatt av å forenkle, sette brukeren i sentrum, deling av data og digitalisering.

Sammenhængsreform

I Danmark er det satt i gang en "sammenhængsreform" – den største reformen i offentlige sektor i Danmark på ti år.

Reformen skal gi medarbeiderne mer tid til kjerneoppgaver, den skal skape bedre velferd på tvers av sektorene, mer smidig og sammenhengende oppgaveløsning ved å ta i bruk nye digitale løsninger og bedre ledelse i offentlig sektor.

– Dette står også på den norske regjeringens dagsorden når vi nå går i gang med å utvikle en felles politikk i for innovasjon i offentlig sektor, sier Mæland.

Ny stortingsmelding

Regjeringen skal utarbeide en ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor.

– Innovasjon i offentlig sektor er viktig fordi det handler om å finne morgendagens løsninger, de gode ideene til hvordan vi kan styrke kvaliteten i vår velferd og sikre at vi er godt forberedt for fremtiden, sier den danske innovasjonsministeren.

Mye å lære

Hun besøkte også Center for offentlig innovasjon i København, som ledes av tidligere finansminister Pia Gjellerup. Senteret ble opprettet i 2014 i samarbeid mellom den danske regjeringen, regionene og kommunenes interesseorganisasjoner i Danmark og arbeidstakerforeningene, for å få fart på arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.

Hovedoppgaven er å spre kunnskap om nye og bedre måter å jobbe på.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (t.v.) og Pia Gjellerup
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (t.v.) i samtale med Pia Gjellerup, leder for Center for offentlig innovasjon i København.

– Vi må erkjenne at på noen området har danskene kommet lenger enn oss. Men de deler gjerne og vi er veldig mottakelige, fordi vi trenger å modernisere og innovere, sier Mæland.

Involverer innbyggerne

På reisen besøkte Mæland også Gentofte kommune. Gentofte har egne oppgaveutvalg i stedet for vanlige politiske utvalg, og inkluderer systematisk relevante innbyggere i politikkutviklingen.

Det startet med et oppgaveutvalg for ungdomspolitikk, der ungdom var med og bestemte hvordan kommunens nye skatehall skal se ut.  

– Det var veldig spennende å lære mer om modellen Gentofte har tatt i bruk. Her fikk vi høre om ungdom som aldri hadde oppsøkt kommunen. Nå er de med og påvirker sin egen hverdag, sier Mæland.

I dag har kommunen 24 oppgaveutvalg, som alle består av ti innbyggere med ulike bakgrunn og alder og fem politikere.

Ett av de nye oppgaveutvalgene i Gentofte handler om innovasjon. Nå skal de jobbe med å øke innovasjonskompetansen i kommunen.

Les mer om regjeringens innovasjonsløft i offentlig sektor

 

Til toppen