Blir Europa grønnere?

Dette var hovedspørsmålet da professor Jacqueline McGlade, direktør for Det europeiske miljøbyrået i København, gjestet Miljøverndepartementet 7. juni. Miljøbyrået overvåker Europas miljøtilstand og gir EU råd om nødvendige virkemidler for omstilling til en grønnere økonomi.

Les mer på Miljøverndepartementets hjemmesider.

Til toppen