– Det krever mye å ta til motmæle

Gjennom EØS-midlene samles 50 unge bloggere til kurs i å rapportere og ta til motmæle mot hatefulle ytringer på nettet. Eirik Rise (26) er norsk deltaker, og skal blogge fra kurset for Europaportalens lesere.

Gjennom EØS-midlene samles 50 unge bloggere til kurs i å rapportere og ta til motmæle mot hatefulle ytringer på nettet. Eirik Rise (26) fra Skeiv Ungdom er norsk deltaker, og skal blogge fra kurset for Europaportalens lesere. Kurset er knyttet til den europeiske konferansen om intoleranse og hatefulle ytringer som Utenriksdepartementet og Europarådet arrangerer 27.-28. november i Budapest.

 

 
Hvorfor søkte du om å bli med på kurset?
– Jeg søkte om å få komme med på kurset fordi jeg kan se hvordan ytringer kan brukes til å skade og skremme andre. Hatefulle ytringer krenker menneskeverd og skaper forvrengte bilder av personer ofte på grunnlag av deres hudfarge, nasjonalitet, funksjonsevne, religion, seksualitet eller kjønnsidentitet. Mangfoldet i samfunnet og innenfor en gruppe blir usynlig til fordel for karikaturiske merkelapper. Ved å melde meg på kurset ønsker jeg å ta mitt ansvar for et problem som tilsynelatende få ser ut til å forstå omfanget av. Denne negative utviklingen er det enda mulig å snu

Hva ønsker du å få ut kurset?
– Jeg håper å møte kompetente og kunnskapsrike ungdommer, bloggere og menneskerettighetsaktivister som jobber mot hatefulle ytringer. Jeg håper å få et bredt innblikk i situasjonen til utsatte grupper, alt fra romfolk og nasjonale minoriteter, personer med ulik hudfarge, religiøse minoriteter, funksjonshemmede, LHBT (lesbiske, bifile, homofile og trans). Jeg håper å få gode verktøy til gjennom sosiale medier og blogger å kunne skape økt bevissthet rundt problematikken. Gode, virkningsfulle kampanjer som åpner menneskers bevissthet og får mennesker til å forstå hvor viktig det er å jobbe mot holdninger som fremmer hat. Myndighetene er viktige aktører og jeg håper slik at gjør sin del for å forebygge og svare hatefulle ytringer. Jeg håper at denne og den påfølgende Europarådskonferansen kan være med å sette problemstillingen på dagsorden.

Hva synes du er de største utfordringene i Norge på dette feltet?
– Å få samfunnet til å ta hatefulle ytringer på alvor og forstå hvor hvilke alvorlige konsekvenser de kan ha. Ytringsfrihet uten grenser er ikke sunt. Å være hatefull er ikke en menneskerett og må ikke forveksles med en. Tvert imot, hatefulle ytringer er med på å bryte ned menneskerettighetene for de avhumaniserer og reduserer enkeltpersoners menneskeverd på bakgrunn av deres antatte gruppetilhørighet. Hvordan har det seg at når et barn kommer med hatefulle ytringer mot sine medmennesker vil vi selvfølgelig reagere, mens når noen voksne mennesker gjør det samme så vil mange fremheve det som et tegn på et sunt demokrati og rose det?

Har du selv bli utsatt for slike angrep?
– Jeg har sett hatefulle ytringer blitt fremmet på internett mot LHBT-personer. Bruken av homofobe skjellord på nett er veldig utbredt. På nettsiden nohomophobes.com kan du se hvordan homofobe skjellsord forekommer over 100 000 ganger daglig bare på twitter. Når mennesker direkte sier at de mener at hvem du er er feil, og LHBT-personer til stadighet blir feilsammenlignet med barnemisbrukere og at de fortjener å straffes og forfølges, så skal det mye til for ikke å føle seg en smule krenket. På den ene siden virker det lett å stenge slike ytringer ute. På den andre siden så kan man aldri gi helt slipp og det er skremmende å tenke på at noen som ikke engang kjenner deg vil deg så vondt. Hva om noen tar disse ytringene på alvor? Tror på dem? Følger dem opp? Uttalelsen fra et par norske ungdomspolitikere noen år tilbake hvor de omtaler homofile som syke "smittebærere" gir også signaler på hvilke holdninger som fortsatt finnes i Norge.

Nettdebattene spesielt virker det ofte som er dominert av fordommer. Troen på at dersom man bare lar alle folk si hva de mener så vil de beste meningene vinne frem er ikke lett å se i den sammenhengen. Mange av holdningene der ute er skremmende og tanken på at personer adopterer og tilslutte disse gir liten tro på en bedre framtid. Mange av debattantene virker som om de har rustet seg til beinet og sitter benket bak tastaturet i dagevis klare for å angripe ethvert forsøk på å si imot krenkende ytringer mot andre mennesker. Det krever mye av de som vil ta til motmæle.

Nå skal du på kurs med 50 unge aktivister fra hele Europa. Hva tar du meg deg av erfaringer?
– Jeg ønsker å se på problemet med hatefulle ytringer fra et mangfoldsperspektiv som inkluderer både etniske og nasjonale minoriteter, religiøse minoriteter, personer av ulik funksjonshemning og personer av ulik seksuell orientering og kjønnsidentitet. Alle mennesker er forskjellige på en eller annen måte, og alle mennesker trenger et samfunn som gir dem de samme mulighetene og rettighetene som sin neste. I en verden hvor de fysiske avstandene blir mindre og mindre så kan vi ikke ignorere den utviklingen man kan se i Europa. Hatefulle ytringer mot utsatte grupper vokser seg stadig sterkere og blir mer og mer synlig både på nett, fra myndigheter og i media. Jeg tror at gjennom samarbeid kan vi få økt kunnskap om problematikken rundt hatefulle ytringer og oppleve solidaritet med aktivistene og organisasjonene som daglig må jobbe hardt mot hat og legge press på ansvarsløse myndigheter.

Til toppen