Presseinformasjon

Statssekretær Laila Bokhari til New York og Washington

Statssekretær Laila Bokhari besøker New York og Washington 24. – 27. oktober. Voldelig ekstremisme og kvinner, fred og sikkerhet står på agendaen.

– Norge og UN Women samarbeider om å sikre kvinners deltakelse i en rekke fredsprosesser, blant annet i Colombia og Syria. UN Women vil nå også fremme kvinners deltakelse i forebygging og bekjempelse av voldelig ekstremisme. Da er det positivt at vi som har gått foran på dette feltet kan være med og drive frem satsingen, sier statssekretær Bokhari.

Norge har nylig takket ja til å ha en pådriverrolle for UN Womens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet og Bokhari vil i New York være vertskap for en rundebordskonferanse om temaet.

I New York holder Bokhari det nordiske innlegget under FNs sikkerhetsråds årlige debatt om kvinner, fred og sikkerhet. I den forbindelse møter hun fredsarbeidere fra Syria, Libya, Jemen og Sør-Sudan. I Washington vil statssekretæren ha samtaler med amerikanske myndigheter og sivilt samfunn, med fokus på kvinner fred og sikkerhet og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

Statsminister Erna Solberg lanserte under FNs generalforsamling tidligere i høst et initiativ for å styrke dialogen med sivilt samfunn om voldelig ekstremisme. Oppfølging av denne dialogen vil være et viktig tema under statssekretærens besøk. Et annet viktig tema vil være tiltak mot fremmedkrigere og oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon om dette.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02

Til toppen