Presseinformasjon

Statssekretær Bokhari til FNs kvinnekommisjon i New York

Statssekretær Laila Bokhari deltar på den 61. sesjonen av FNs kvinnekommisjon 13.-17. mars. Årets møte har tema "Women’s economic empowerment in the changing world of work". Urfolkskvinners situasjon og rettigheter er et fokustema.

- Kvinners økonomiske deltakelse er avgjørende for å skape vekst og utvikling, og for å sikre kvinners selvstendighet og forsørgerevne. Norge arbeider internasjonalt for å fjerne diskriminering som hindrer kvinner fra å delta i arbeidslivet. Vi fremmer kvinners tilgang til utdanning, ny teknologi og velferdsordninger som bidrar til at kvinner og menn kan kombinere arbeid og familie, sier statssekretær Bokhari.

Statssekretær Bokhari vil under kvinnekommisjonen innlede på flere arrangementer, blant annet om jenters utdanning, kvinnelige menneskerettighetsforkjempere og bekjempelse av kjønnslemlestelse. Norge vil arbeide for at sluttdokumentet fra kvinnekommisjonen gir tydelige politikkanbefalinger om hvordan kvinners deltakelse og posisjon i arbeidslivet kan bedres.

Kvinnekommisjonen varer fra 13.-24. mars. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne leder den norske delegasjonen, alternert av statssekretær Bokhari. Den norske offisielle delegasjonen består av representanter fra Stortinget og Sametinget, arbeidslivets parter og representanter fra sivilt samfunn.

Pressekontakt: Pressevakt i UD 23 95 00 02

Til toppen