Presseinformasjon

Statssekretær Bokhari til høynivåmøte om bærekraftig utvikling

Statssekretær Laila Bokhari deltar på høynivåmøtet om bærekraftig utvikling som finner sted i FN i New York 17. – 19. juli 2017.

- De globale bærekraftsmålene er en rettesnor for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Målene gjelder alle land og er et veikart for å bekjempe alle former for fattigdom innen 2030, sier statssekretær Laila Bokhari.

Høynivåmøtet er en del av oppfølgingen av arbeidet med å nå bærekraftsmålene. På årets møte skal det blant annet rapporteres om arbeidet med likestilling og helse, som er prioriterte områder for Norge.

Tirsdag arrangerer Norge et sidearrangement sammen med Tyskland om globale partnerskap for å øke nasjonal ressursmobilisering. Bokhari skal holde innlegg og delta i en paneldebatt. 

Statssekretær Bokhari skal også delta på et sidearrangement om kvinners deltakelse i gjennomføring av bærekraftsmålene, i regi av Costa Rica.

Pressekontakt: UDs pressevakt, telefon 23 95 00 02.

Til toppen