Presseinformasjon

Statssekretær Laila Bokhari til Praha og Berlin

Statssekretær Laila Bokhari besøker Praha og Berlin 19. – 20. oktober. I Praha deltar Bokhari på Tsjekkia-forum 2000. I Berlin vil statssekretæren ha politiske samtaler, samt delta på en konferanse i regi av OSSE.

Forum 2000 er en årlig konferanse startet etter initiativ fra Vaclav Havel. Konferansens målsetting er å identifisere konflikter verden står overfor, og å utforske muligheter for å hindre eskalering av konflikter knyttet til religion, kultur eller etnisitet. Under konferansen vil statssekretæren holde et innlegg om temaet Islam i den vestlige verden, med fokus på hvordan Norge arbeider med å forhindre og bekjempe voldelig ekstremisme.

Statssekretæren vil videre ha møter i det tsjekkiske innenriksdepartementet om anti-radikalisering, forebyggende sikkerhet og bekjempelse av voldelig ekstremisme.

I Berlin vil Bokhari delta på en konferanse om toleranse i regi av det tyske formannskapet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Gjennom konferansen ønsker man å understreke hvor viktig det er at moderne, demokratiske samfunn er åpne for mangfold og endring.

Statssekretæren møter statssekretær Steinlein i det tyske utenriksdepartementet, statssekretær Emily Haber i innenriksdepartementet og statssekretær Thomas Silberhorn i det tyske utviklingsdepartementet for politiske samtaler. Blant de viktigste temaene for samtalene er migrasjon, antiradikalisering, global helse, fred og likestilling.

Pressekontakt: Pressevakt UD, 23 95 00 02

Til toppen