Boligbygging i riktig retning

Boligbyggingen i Norge er på vei opp. Det skjer samtidig som regjeringen har varslet tiltak for å fornye, forenkle og forbedre regelverket i plan- og byggeprosesser. - Vi vil gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge. Nå ser vi at boligbyggingen øker. Det er gledelig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ifølge byggestatistikk fra både Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Boligprodusentenes Forening har det vært en betydelig vekst i boligbyggingen hittil i år. SSB-tallene viser en igangsetting på 9.900 boliger i årets fire første måneder, en oppgang på 27 prosent fra samme periode i fjor. Videre viser byggestatistikken fra Boligprodusentene at igangsettingen pr utgangen av mai 2015 var 22 prosent høyere enn pr mai 2014.

- Det er viktig å øke boligbyggingen så flere får muligheten til å eie sin egen bolig, sier Sanner,

Hvert år siden 2007 har veksten i antall husholdninger vært større enn antall fullførte boliger. For lav boligbygging kan bidra til at boligprisene øker mer enn vi ønsker, og at det blir vanskeligere å etablere seg i boligmarkedet.

Tallene fra Boligprodusentene viser at økningen har vært ekstra høy for leiligheter. Hittil i år var igangsettingen 45 prosent høyere enn fjoråret. Boligprodusentene trekker videre frem Oslo, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag som fylker med svært positiv utvikling.

Regjeringen la tidligere denne uken frem en strategi for boligmarkedet. Her varslet vi en rekke tiltak for å fornye, forenkle og forbedre regelverket i plan- og byggeprosesser. Dette er tiltak som vil bidra til lavere kostnader for utbyggere.

- Vi har allerede gjennomført en rekke forenklinger som vil gi lavere byggekostnader og raskere boligbygging. Regjeringen arbeider med en rekke tiltak for bedre og bærekraftig utvikling, sier Jan Tore Sanner.

Til toppen