Boligbygging i riktig retning

Boligbyggingen i Norge er på vei opp. Det skjer samtidig som regjeringen har varslet tiltak for å fornye, forenkle og forbedre regelverket i plan- og byggeprosesser. - Vi vil gjøre det enklere, raskere og billigere å bygge. Nå ser vi at boligbyggingen øker. Det er gledelig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ifølge byggestatistikk fra både Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Boligprodusentenes Forening har det vært en betydelig vekst i boligbyggingen hittil i år. SSB-tallene viser en igangsetting på 9.900 boliger i årets fire første måneder, en oppgang på 27 prosent fra samme periode i fjor. Videre viser byggestatistikken fra Boligprodusentene at igangsettingen pr utgangen av mai 2015 var 22 prosent høyere enn pr mai 2014.

- Det er viktig å øke boligbyggingen så flere får muligheten til å eie sin egen bolig, sier Sanner,

Hvert år siden 2007 har veksten i antall husholdninger vært større enn antall fullførte boliger. For lav boligbygging kan bidra til at boligprisene øker mer enn vi ønsker, og at det blir vanskeligere å etablere seg i boligmarkedet.

Tallene fra Boligprodusentene viser at økningen har vært ekstra høy for leiligheter. Hittil i år var igangsettingen 45 prosent høyere enn fjoråret. Boligprodusentene trekker videre frem Oslo, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag som fylker med svært positiv utvikling.

Regjeringen la tidligere denne uken frem en strategi for boligmarkedet. Her varslet vi en rekke tiltak for å fornye, forenkle og forbedre regelverket i plan- og byggeprosesser. Dette er tiltak som vil bidra til lavere kostnader for utbyggere.

- Vi har allerede gjennomført en rekke forenklinger som vil gi lavere byggekostnader og raskere boligbygging. Regjeringen arbeider med en rekke tiltak for bedre og bærekraftig utvikling, sier Jan Tore Sanner.