Boliglånsforskriften sendes på høring

Finansdepartementet har i dag sendt på høring Finanstilsynets forslag om endring og videreføring av boliglånsforskriften.

– Finanstilsynets analyse tyder på at forskriften har hatt en viss effekt på utlånsveksten, men samtidig ser vi at boligprisveksten og økningen i husholdningenes gjeld har vært høy det siste året. Derfor er det viktig at vi nå vurderer om forskriften bør videreføres og om den bør strammes inn, sier Siv Jensen.

Boliglånsforskriften ble innført i fjor sommer. Finansdepartementet ba i juni Finanstilsynet vurdere om forskriften har virket, og om den bør avvikles eller videreføres. Boliglånsforskriften skal i utgangspunktet gjelde frem til 31. desember 2016.

Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi.

Finanstilsynet foreslår at boliglånsforskriften videreføres. Finanstilsynet foreslår også noen endringer i forskriften.

Tilsynet foreslår blant annet at bankene skal kreve avdrags­betaling for alle nye lån med en belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i dag. Tilsynet foreslår også at det bør innføres et krav om at det ikke skal gis lån som er større enn fem ganger låntakers brutto inntekt.

Ifølge forslaget bør bankenes adgang til å innvilge lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften, oppheves eller begrenses fra dagens ti prosent til fire prosent av utlånsvolumet per kvartal.

Høringsfristen for forslaget er 24. oktober.

Les høringen her

Til toppen