Presseinvitasjon:

Bollestad besøker Innlandet

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad er tirsdag 10 august i Innlandet.

Kl. 09.00
Penningrud Gård, Tingnesveien 10, Stavsjø. Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. BERNTSEN VEGAR - Inn på tunet (matmerk.no)

Kl 10.15               
Helgeby Gård, Mengsholveien 433, Stavsjø. Christina og Lars Blakstad driver produksjon av korn, raps, svin og ammeku. Her vil det bli mest oppmerksomhet på korndyrking. Harald Solberg fra Norsk Landbruksrådgiving deltar.

Kl 11.45               
Oplandske Bioenergi AS, Leinskogen 14, Rudshøgda. Produksjon av biokull fra Norges første kommersielle pyrolyseanlegg, jmfr. regjeringens satsing på bioøkonomi og sirkulærøkonomi.  Hjem | Oplandske Bioenergi

Kl 13.00               
Charlotte Mohn Gaustad, Veståsvegen 330, Ingeberg. Kokk og matformidler. Digital husmorskole. Bollestad lager lunch sammen med vertskapet. Fjøset på Markestad

Kontakt for landbruks- og matministeren:
Ståle Norgang, mob.: 414 38 011