Presseinvitasjon:

Bollestad besøker Trøndelag

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er på reise i Trøndelag torsdag 5. og fredag 6. august. Hun er på flere gårdsbesøk i regi av Trøndersk matfestival og skal på befaring av skogsbilveger.

Olaug Bollestad har følgende program:

Torsdag 5. august

Kl. 11.00       
Bårdshaug Herregård, Orkanger. Bårdshaug Herregård er et familieeid hotell og medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder. 

Åpning av Trøndersk Matfestival - et sted nær deg 5.-7. august.

Åpningstale ved landbruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Utdeling av Kulturlandskapsprisen for Trøndelag 2020 og Årets økobonde i Trøndelag 2020. 

Matprodusenter fra hele Orkland fyller bakgården på Bårdshaug Herregård denne dagen og i aktivitetsteltet vil et lag unge kokker diske opp. 

Adresse: Orkdalsveien 102,  Orkanger

Kl. 13.10       
Høstadsanden Gård, Byneset. Høstadsanden er et tradisjonelt drevet gårdsbruk med mjølk som hovedproduksjon

Gården ligger på Byneset, 2 mil sørvest for Trondheim sentrum. På Høstadsanden er det tilbud om alternativ opplæring til skoleelever fra barne- og ungdomsskoler i Trondheim kommune.

Adresse: Høgstadvegen 111, Bosberg.

Kl. 15.00       
Øfsti Søndre, Stjørdal.

Øfsti Søndre er en allsidig gård som jobber aktivt med å ta vare på bevaringsverdige, trønderske husdyrraser som Grå trøndersau og Trønderfe. 

Garden har Stabbursbutikk og har også åpen gård 2 dager i året sammen med de andre gårdene langs Route 26 på sørsiden av Stjørdalselva.

Øfsti Søndre tilbyr Inn på tunet tjenester til barn og unge, arbeidstrening og rehabilitering,

Adresse: Sørsidevegen 671, Stjørdal. 

Les mer om Trøndersk matfestival - et sted nær deg

Fredag 6. august

Kl. 12.45-14.15.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er på befaring av Bergsvegen som er en nybygget skogsbilveg i Stjørdal kommune.

Regjeringen har over flere år satset på infrastrukturtiltak i skogbruket gjennom tilskudd til skogsveger og tømmerkaier. Det bidrar i "begge ender" til bedre sammenhengende transportinfrastruktur fra skog til industri og marked. Det igjen reduserer transportkostnadene og øker konkurranseevne i skog- og trenæringa.

I perioden 2014 til 2021 er det bevilget rundt 1,3 mrd. kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket, herunder skogsveger og tømmerkaier.

Bergsvegen er en skogsbilveg som sto ferdig i 2019 og er et godt eksempel på og konkret resultat av regjeringens satsing på skogbilsveger.

Program for fredag 06.08 kl. 12.45-14.15.

  • Skogeier Ola Morken ønsker velkommen 
  • Vegplanlegger Sigbjørn Hammer orienterer om  vegprosjektet
  • Statsforvalteren i Trøndelag orienterer om prosjektet "Skogsatsing Trøndelag".
  • Skognæringa i Trøndelag ved WoodWorks/Skognæringa Kyst ved Kjersti Kinderås poengterer betydningen av at det settes av midler til skogsveger for fremtidig verdiskaping.

Kjørerute: RV 705  Elvran kirke på venstre side. Ta av RV 705 ved kirken og kjør Ytteråsvegen mot Ytteråsen. Kjør 3,3 km etter Ytteråsvegen før du tar av mot venstre opp en grendeveg. Etter 400 meter starter skogsbilvegen Bergsvegen på venstre side. 

Kontakt for landbruks- og matministeren:
Seniorrådgiver Heidi Riise, 975 17 227.