Presseinvitasjon:

Bollestad møter Norges Bygdekvinnelag

Onsdag 7. juli møter landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad Norges Bygdekvinnelag (NBK) hjemme på garden til lederen Jorun Henriksen i Frogn.

Tid: Onsdag 7. juli kl 10.00-11.30.
Sted: Hauer Gård og Gartneri, Hauerveien 32, Drøbak.

Norges Bygdekvinnelag har mange tema de ønsker å ta opp med statsråden:

  • Inkludering. Dette har fått mye oppmerksomhet i byene, litt mindre i bygdene. Bygdekvinnelaget har over tid arbeidet med inkludering av minoritetskvinner i bygdene, og har dette som del av sitt ordinære arbeid. 150 lokallag har deltatt, mange kvinner med minoritetsbakgrunn har gjennom dette fått nettverk som bidrar til trygghet og tilhørighet i lokalmiljøet.
  • Matkultur og lokale mattradisjoner. Som én av fire organisasjoner i Norge har Norges Bygdekvinnelag status som rådgivende organisasjon for UNESCO på dette feltet. De deltar i forberedelsene til FNs toppmøte i høst om bærekreftige matsystemer.
  • Frivillig sektor. Det er beregnet at frivillig sektor sin samfunnsinnsats i Norge i sum er verdt 78 milliarder kroner. Bygdekvinnelaget er opptatt av rammevilkårene for frivillig sektor.
  • Mer byggkorn på norske matfat. Norge har gode vilkår for å dyrke bygg, men bare én prosent av bygget går til mat for mennesker. I tidligere tider brukte vi langt mer bygg i matlagingen. Bygdekvinnelaget mener at mer bruk av bygg vil være bra både for sjølforsyninga, klimaet og folkehelsa. Heller mer norsk bygg enn enda mer importert ris, pasta, couscous, quinoa og bulgur er parolen!
  • Jordvern. Norges Bygdekvinnelag er sterkt engasjert i jordvern, og vil utfordre landbruks- og matministeren på at vi må bli endra flinkere til å beskytte livsgrunnlaget for framtidige generasjoner.

Kontakt for Norges Bygdekvinnelag:
Cesilie Aurbakken. Tlf 970 86 879.

Kontakt for landbruks- og matministeren:
Kaja Schill Godager. Tlf 919 19 893.