Bollestad på åpen kafè på Slumstasjonen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Matsentraler over hele landet deler ut over 2700 tonn mat i år. Dette tilsvarer rundt 5,4 millioner måltider, som vil komme vanskeligstilte til gode. Overskuddsmaten blir levert av butikker og matindustrien i Norge, og ville ellers endt opp som matsvinn.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er engasjert i arbeidet som Matsentralen leder, og deltok i dag på åpen kafè på Slumstasjonen, hvor statsråden var med på å lage og dele ut lunsj.

Matsentralen er et nettverk av matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner. Matsentralen samarbeider med 260 ideelle organisasjoner rundt om i landet, som hver dag serverer måltider og matposer til vanskeligstilte. En av disse ideelle organisasjonene er Frelsesarmeen sitt prosjekt Slumstasjonen.

Slumstasjonen
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er engasjert i arbeidet som Matsentralen leder, og deltok i dag på åpen kafè på Slumstasjonen, hvor statsråden var med på å lage og dele ut lunsj. F.v: Cristiano Aubert fra Matsentralen, Olaug Bollestad og Irene Mathisen fra Frelsesarmeen. Foto: LMD

Landbruks- og matdepartementet har tidligere i år tildelt 7 millioner kroner til Matsentralen og deres arbeid.

– Matsentralen gjør et viktig arbeid for landets vanskeligstilte, samtidig som de bidrar til å reduserer matsvinnet, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Bransjeavtalen som ble signert i 2017 av regjeringen og matbransjen tar sikte på å halvere matsvinnet innen 2030. Da avtalen ble signert var det kun en matsentral i Norge. I dag er det hele syv matsentraler over hele landet som bidrar til å omfordele overskuddsmaten til vanskeligstilte.

Fakta:

  • Matsvinn blir sett på som en av de store utfordringene på nasjonalt nivå for å oppfylle FNs bærekraftsmål om å halvere matsvinnet per innbygger på verdensbasis innen 2030.
  • En gjennomsnittlig nordmann kaster rundt 42,6 kg mat i året.
  • Klimabelastning fra matsvinn i Norge tilsvarer utslippene fra mer enn 375 000 bensinbiler.
  • Bransjeavtalen skal være med på å bidra til å redusere miljøkonsekvensene knyttet til matproduksjon og forbruk i Norge.
  • Regjeringen jobber nå med en matkastelov som skal sikre at butikker og matindustrien ikke skal kunne kaste spiselig, men ikke-salgbar mat, men at den må doneres enten til organisasjoner som deler ut mat til vanskeligstilte eller eventuelt gå til dyrefôr.

 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.