Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bollestad møtte reindriftsstyret

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har hatt sitt første møte med Reindriftsstyret 12. desember. Nytt Reindriftsstyre ble oppnevnt i juni 2019.

Landbruks- og matministeren har hvert år sitt årlige møte med reindriftsstyret før jul. Det årlige møtet er en arena for informasjonsutveksling og dialog mellom politisk ledelse og Reindriftsstyret. De årlige møtepunktene gir et grunnlag for felles forståelse av utfordringer og muligheter i reindriftsnæringen.

Disse sakene ble tatt opp på møtet:

 • Erstatningsreglene i reindriftsloven
 • Status for oppfølging av forslag til ny fjellov
 • Oppfølging av rapport om jordskifterettens kompetanse i interne forhold i reindriften og om mekling
 • Status for arbeidet med ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige
 • Avgifter i reindriftsnæringen
 • Forsinket behandling av rovdyrerstatning
 • Nasjonal ramme for vindkraft – videre arbeid

Det var en stor opplevelse for meg å være ute og besøke reindriftsnæringen tidligere i høst, og jeg er imponert over engasjementet og ståstedet reindriftsutøveren har i den tradisjonelle reindriften, samtidig som man er framtidsrettet og opptatt av å videreføre og utvikle reindriften som en livskraftig næring. En bærekraftig reindriftsnæring krever også en god forvaltning, og jeg har satt stor pris på å få denne orienteringen fra Reindriftsstyret. Jeg har også stor nytte av å høre hvordan styret ser på aktuelle saker, og ser fram til et godt og tett samarbeid med styret framover,  sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en kommentar.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde sitt første møte med det nye reindriftsstyret torsdag 12. desember.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde sitt første møte med det nye reindriftsstyret torsdag 12. desember. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Om Reindriftstyret

Reindriftsstyret er faglig rådgiver for reindriftsmyndighetene, reinforskningen og rettledningstjenesten, og skal behandle de saker som følger av reindriftsloven. I henhold til reindriftsloven § 71 skal det oppnevnes et Reindriftsstyre på syv medlemmer med personlige varamedlemmer der fire av medlemmene med varamedlemmer oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet og tre medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Sametinget.

Reindriftsstyrets medlemmer er:

 • Inge Ryan, leder, rådmann i nye Namsos kommune
  • Varamedlem: Christian Rekkedal, landbruksdirektør hos Fylkesmannen for Vestland
 • Siri Vigmostad, sorenskriver Larvik tingrett.
  • Varamedlem: Kjetil Linde Holo, advokat hos advokatfirmaet Bjørge – Skaaraas og Co AS.
 • Asgrim Opdal, gårdbruker og leder av Filefjell reinlag.
  • Varamedlem: Ragnhild Normann Jakobsen, reingjeter i Vågå tamreinlag
 • Ragnhild Sparrok Larsen, reineier i Nordland reinbeiteområde.V
  • Varamedlem: Ole Johan Johnsson Eira, reineier i Troms reinbeiteområde.
 • Inge Even Danielsen
  • Varamedlem: Bjørn Thomas Åhrèn, samepolitiker/rådgiver Nord-Trøndelag reinbeiteområde.
 • Inger Marie Gaup Eira
  • Varamedlem: Inger Marit Eira Åhrèn, sykepleier/reineier Nord-Trøndelag reinbeiteområde.
 • Leif Anders Somby
  • Varamedlem: Anders Somby jr., reineier Øst-Finnmark reinbeiteområde.